Mi vagyunk az ön bevándorlási ügyvédi irodája

RólunkReferenciákKapcsolat
Megosztom ezt az weboldalt  

EB-5 Befektetői zöldkártya

500 ezer dollár beruházása valamely Regionális Központba feljogosítja a külföldi beruházót az USA-ban való állandó letelepedési engedélyre (zöldkártya)

Az EB-5 Bevándorló Beruházó Program értelmében 500 ezer dollár beruházása egy u.n. Regionális Központba zöldkártyára jogosítja fel a külföldi beruházót anélkül, hogy saját maga az USA-ban céget alapítana és azt menedzselné. Ez a típusú bevándorlás lehetővé teszi, hogy a befektető az USA bármely államában letelepedjen, ott bármilyen tevékenységet folytasson, pl. vállalkozása legyen, alkalmazottként dolgozzon, tanuljon vagy nyugállományba vonuljon. 

Ügyvédi irodánk sikeresen intézte számos befektető zöldkártya kérelmét az 500 ezer dolláros befektetéssel járó Regionális Központ program keretében.

Kérésére szívesen küldünk egy Antony Olson ügyvéd által készitett összeállitást amely elmagyarázza az EB-5 zöldkártya megszerzésének feltételeit és ügyintézését.

Mik a Regionális Központok?

A Regionális Központok olyan jogi személyek, szervezetek, ügynökségek, melyeket a Szövetségi Bevándorlási Hivatal (U.S. Citizenship and Immigration Services, a továbbiakban USCIS) létesít abból a célból, hogy külföldi befektetők ezekbe befektessenek és ezáltal megszerezzék a zöldkártyára való jogosultságot.

Regionális Központokat az USA meghatározott körzeteiben hoznak létre azért, hogy az export, a termelékenység, a foglalkoztatottság és a belföldi beruházás növelése révén a helyi gazdaságot fellendítsék. 

A Regionális Központok működése

Valamely Regionális Központ egy-egy üzleti tevékenység számára korlátolt felelősségű társulásokat hoz létre és beltagként menedzseli azok működését.

Azok a külföldi befektetők, akik az 500 ezer dolláros befektetés révén kivánják megszerezni a zöldkártyát, kültaggá válhatnak abban a vállalkozásban, melybe beruháznak. Kültagként a befektetőnek nem kell menedzselnie az üzleti tevékenységet és nem kell az üzleti tevékenység közelében élnie.

A Regionális Központok kötelezettségei

A Regionális Központnak bizonyítaniuk kell, hogy az újonnan létrehozott üzleti vállalkozás müködése révén befektetőnként legalább 10 új munkahely létesül. A Regionális Központtal kapcsolatos új vállalkozás nem szükségszerűen maga alkalmazza a munkaerőt, de közgazdasági számításokkal bizonyítania kell, hogy tevékenységével befektetőnként legalább 10 új munkahelyet teremt a helyi gazdaságban. 

A Befektető kötelezettségei

A befektetőnek bizonyítania kell, hogy a befektetett összeget törvényes úton szerezte, pl. munkavállalóként, vállalkozóként, beruházás útján, örökléssel, vagy ajándékba kapta. Az USCIS-nek be kell mutatni legalább 5 évre visszamenőleg az adóbevallásokat a bevándorló származási országából vagy jelenlegi tartózkodási helyéről, továbbá a befektetőnek egyértelműen dokumentálnia kell, hogy hogyan jutott a befektetendő pénzösszeg birtokába.

A Regionális Központok tevékenységét bemutató példák

Az USA-ban létrehozott Regionális Központok különböző gazdasági tevékenységek fejlesztését célozzák. Valamely EB-5 zöldkártya kérelem elbírálásának módja a kapcsolódó Regionális Központ jellegétől függ, pl. hogy miként hoz létre munkaalkalmat és meddig tart a működése.

A jelenleg működő Regionális Központok tevékenysége:

  • Keresekedelmi ingatlan vásárlása, renoválása, bérlése
  • Kormányszervek részére kölcsön biztosítása ahhoz, hogy korábbi katonai bázisokat üzleti vállalkozásokká fejlesszenek
  • Kölcsön biztosítása nagy szórakoztatóipari cégeknek filmek és TV programok készítéséhez
  • Kölcsön biztosítása ingatlan fejlesztők részére orvosi letesítmények építésére és orvosi egyetemeknek való bérbeadásra
  • Ipari készülékek fejlesztése és gyártása
  • Üzemanyag minőségű etanol gyártására alkalmas készülékek fejlesztése és gyártása
  • Üzemanyag cellával működő autóbuszok kifejlesztése és gyártása

Az előzetes EB-5 zöldkártya kérelem (I-526 beadvány)

Miután a befektető ügyfél befektette az 500 ezer dollárt a kiválasztott Regionális Központ beruházásába és Antony Olson ügyvéd megkapta az erről szóló igazolást, akkor elkészíti az I-526 Külföldi Vállalkozó Bevándorlási Kérelme beadványt és benyújta az USCIS-hez. A Regionális Központ kötelessége, hogy a beruházással kapcsolatos valamennyi szükséges információt megadja a befektető ügyvédjének. Az I-526 kérelmet csak akkor bírálják el kedvezően, ha a beruházó törvényes úton jutott a befektetett pénzhez.

Az I-526 kérelem elbírálása általában 6-8 hónapot vesz igénybe. Ez függ az egyes Regionális Központoktól és attól, hogy az USCIS-nek vannak-e kétségei és/vagy további kérdései az adott Regionális Központ beruházásával kapcsolatban.

Az Állandó Letelepedési Engedély kérelmezése (2 éves feltételes zöldkártya)

Miután az I-526 kérelmet jóváhagyták, akkor azok a befektetők, akik már az USA-ban tartózkodnak valamely nem-bevándorlói tartózkodási engedéllyel, kérvényezhetik, hogy tartózkodási engedélyüket állandó letelepedési engedélyre változtassák. Az USA-n kívül tartózkodó befektetőknek az USA külképviseletén kell kérvényezniük a zöldkártyát. Az USA-n belüli tartózkodási engedély letelepedési engedéllyé való változtatása 2-3 hónapig, esetleg tovább is eltarthat. Külképviseleten keresztül a zöldkártya általában 4-6 hónap alatt intéződik el. Mindkét eljárás eredményeként a befektető két évre szóló feltételes zölkátyát kap az USCIS-től.

A feltételek eltörlése (folyamodvány az állandó zöldkártyáért)

A 2 éves feltételes tartózkodási engedély lejárta előtti 90 napos időszakban a befektetőnek az I-829 Befektető Kérelme a Feltéltelek Eltörlésére beadványt kell benyújtania az USCIS-hez. Az eljárás részeként igazolnunk kell, hogy a befektető befektetett pénzét még a beruházásban tartja és hogy a befektetés révén bevándorló beruházónként legalább 10 új munkaalkalom létesült, amint azt az I-526 kérelemben korábban bemutattuk. A létesített munkahelyek számát közgazdasági modellezéssel állapítják meg a közvetlenül, közvetett és indukált módon keletkezett munkaalkalmak alapján. Ez a számítási folyamat jelenleg 6-8 hónapot vesz igénybe.

A kellő körültekintés (Due Diligence)

A befektető alaposan tájékozódjon a Regionális Központ beruházásáról, szerezzen be pénzügyi és jogi szakvéleményeket hites könyvvizsgáló és vállalati jogász közreműködésével. Mielőtt a befektető bármely Regionális Központ vállalkozásba befektetne, értse jól annak működését és csak akkor fektessen be a vállalkozásba, ha a működéssel egyetért. Azt is tudja meg pontosan, hogy kültagként mik lennének a jogai és kötelezettségei az adott vállalkozásban.

A munkahely létesítés követelménye

A Regionális Központok vállalkozásainak megítélésekor a legfontosabb szempont, hogy milyen módszerrel számítják ki a létesítetendő munkahelyek számát. Annak előfeltétele, hogy a befektető jogusulttá váljon feltételes zöldkártyája feltételeinek eltörlésére, az USCIS felé közgazdasági számításokkal bizonyítani kell, hogy legalább 10 új munkahely létesült befektetésének folyományaként. A Regionális Központ vállalkozások eltérő módszereket alkalmaznak a létesített munkahelyek számítására attól függően, hogy azt a közvetlenül, közvetve vagy indukált módon létesített munkahelyekre alapozzák-e. A befektetőnek pontosan kell tudnia, hogy a választott Regionális Központnál mely módszerrel számitják a létesített munkahelyek számát.

A befektői kockázat

Az USCIS szabályai szerint a befektetett összegnek addig kell a választott vállalkozásban maradnia ameddig a feltételes zöldkártya engedély feltételét feloldják. Továbbá fennáll az a jogi követelmény, hogy mint bármely más vállalkozás esetében, a befektetett tőkét a részleges vagy a teljes vesztesség kockázatának tehessék ki. A Regionális Központok nem garantálhatják a befektetett tőke megtérülését. Ugyanakkor magátol értetődik, hogy valamely vállalkozás sikere teljes mértékben a befektetett tőke biztonságától függ. Az is nagyon fontos hogy a befektetőnek már induláskor elkepzelése legyen arról, hogy majdan miként veszi ki befektetését a Regionális Központból.

Regionális Központ beruházás választása

Amikor a befektető Regionális Központot választ, akkor a jó döntéshez mérlegelnie kell a Központ eredményeit, hírnevét és saját prioritásait. Számos befektetőnek a befektetés megtérülése a fontos, másokat az érdekel, hogy miként veszik majd ki befektetésüket a vállalkozásból, de legtöbbjüknek az a döntő, hogy befektetésük pénzügyileg biztonságban legyen a Regionális Központ társulásnál. A Regionális Központok minősítései alapján a befektetők igényeiknek és elvárásaiknak megfelelő döntést hozhatnak.

Antony Olson ügyvéd készséggel konzultál Önnel térítés mentesen az EB-5 befektetői zöldkártya programról és a kérelmezési eljárásról. Kérjük hivja az +1 (941) 362-7100 telefonszámot vagy e-mailen küldje el nevét és telefonszámát, Olson úr fel fogja Önt hívni.

Van-e bármilyen kérdése a bevándorlási folyamattal kapcsolatban?

Érdeklődésem elküldése
Hivjon minket ma!
+1 (941) 362-7100

Anthony Olson, P.A. - Bevándorlási Ügyvédi Iroda
2020 Cattlemen Road, Suite 100, Sarasota, FL 34232 Térkép megtekintése 
Telefon: +1 (941) 362-7100 
Weboldalunk címe: http://www.immigrationvisausa.com/ 
© 2017 Minden jog fenntartva 

Adatvédelmi irányelvek | Weboldalunk feltérképezése

A Bevándorlási Ügyvéd, Florida/Ügyvédi Iroda honlap csak általános információt tartalmaz. A honlapon, valamint a kapcsolódó oldalakon, dokumentumokban, kommentárokban, e-mailekben és egyébb közleményekben foglaltak nem tekinthetők jogi tanácsként valamely személy vagy eset vonatkozásában. A honlapon lévő információ megtekintése, megszerzése nem jelent semmiféle ügyvédügyfél kapcsolatot mindaddig, amíg ügyvédi irodánk nem kap megbízást.

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ČESKY
MAGYAR
中文
EN
DE
ES
FR
CS
HU
ZH