My jsme Vaší imigrační právnickou kanceláří

O násReferenceKontaktujte nás
Zajímavé naše webové stránky? Prosíme sdílejte je!  

Zelená karta rodinným sponzorstvím

Občané USA a osoby s trvalým pobytem na území USA (držitelé Zelených karet) mohou sponzorovat své příbuzné v žádostech o trvalý pobyt ve Spojených Státech. Mezi sponzorstvím poskytovaným americkými občany a držiteli Zelených karet jsou značné rozdíly, hlavně co se týká čekací doby, které jsou blíže popsány.

Rovněž je možné, pro snoubenky/snoubence a manželky/manžely amerických občanů, podat žádost o snoubenecké nebo manželské vízum, které jim umožní přicestovat do USA ještě před tím, než podají žádost o Zelenou kartu. Je to ale jednodušší a rychlejší postup, kdy americký občan podá žádost v USA a po schválení té žádosti příbuzenec obdrží imigrační vízum na zastupitelství USA ve svém domovském státě.

Rodinné sponzorství americkým občanem nebo držitelem Zelené karty

Američtí občané a držiteli Zelených karet mohou pro určité příbuzné osoby podat žádost o Zelenou kartu. Tento proces má dva následující kroky:

  1. podání žádosti o klasifikaci příbuzného jako příbuzná osoba, která se pro danou kategorii Zelené karty může kvalifikovat.
  2. podání žádosti o změnu statutu příbuznou osobou přímo ve Spojených státech, nebo žádosti o vízum pro žadatele o trvalý pobyt na zastupitelství USA v žadatelově domovském státě.

Všichni příbuzní amerického občana, vyjma nejbližší příbuzné, musí počítat s čekací lhůtou (která vzniká díky systému kvót uvalených na každou určitou kategorii příbuzných). Čím více jsou si příbuzní vzdálení tím delší bývá čekací lhůta. Všichni příbuzní držitelů Zelených karet, bez vyjímky, musí počítat s čekací lhůtou.

Kategorie příbuzných a následné čekací lhůty jsou rozděleny následovně:

Nejbližší příbuzní

Manželé/manželky děti, nevlastní děti kterým bylo pod 18 let v době sňatku současných rodičů, a rodiče občanů USA jsou považovány za nejbližší příbuzné a následně jsou vyjmuti ze systému kvót pro žádosti o Zelenou kartu a tedy i z čekací lhůty. Nejbližší příbuzní občanů USA mohou obdržet Zelenou kartu i když již jsou ve Spojených státech a překročily platnost svého víza, avšak nejbližší příbuzní kteří přicestovaly do USA ilegálně mohou získat Zelenou kartu jen na základě zákona INA 245(i).

První preferenční kategorie

Neženatí synové a neprovdané dcery amerických občanů nad 21 let. V této kategorii je obvyklá čekací lhůta kolem pěti let.

Druhá preferenční kategorie

Je rozdělena do dvou různých kategorií příbuzných osob držitelů Zelené karty:

Preferencní kategorie 2A 
Manžel(-ka) a děti pod 21 let držitele Zelené karty. V této kategorii je obvyklá čekací lhůta kolem čtyř let, ale v poslední době čekací doba klesala na 5 měsiců.

Preferenční kategorie 2B 
Neženatí synové a neprovdané dcery držitelů Zelené karty nad 21 let. V této kategorii je obvyklá čekací lhůta kolem devíti let.

Třetí preferenční kategorie

Ženatí synové a provdané dcery amerických obcanů bez ohledu na věk. Zde je průměrná čekací lhůta kolem šesti let.

Ctvrtá preferenční kategorie

Bratři a sestry amerických občanů. V této kategorii je průměrná čekací lhůta kolem dvanácti let.

Imigrační víza pro manžele, manželky, děti, nebo rodiče amerických občanů

Obvykle, americký občan prve zažádá na americkém imigračním úřadu o povolení k tomu, aby se zahraniční manžel/ka mohli přestěhovat do Spojených států. V určitých situacích, jako například v připadě amerických vojáků, americké vlády a nebo v případě občana, který je dočasně v zahraničí z pracovních důvodů, americký občan může podat žádost na americké ambasádě v zemi, kde se nachází. Americkému občanovi, který žádá za svoje rodiče, musí být 21 let nebo více, před tím, než podá žádost, za svoje rodiče. V jiných případech, jako například při žádostech za manželku, nebo za děti manžela, americký občan musí být nejméně 18 let starý a musí mít bydliště ve Spojených státech. Americký občan může žádat za nevlastní děti pouze v připadě, že si vzal jejich biologickou matku, nebo otce. A také, pokud chce občan žádat za nevlastního rodiče, občanovi muselo být méně než osmnáct let, když nevlastní rodič uzavřel zákonný sňatek s biologickým rodičem.

Po té, co americký imigrační úřad (USCIS) odsouhlasí žádost, žádost je zaslána Národnímu úřadu víz (NVC), kde je této žádosti uděleno číslo. Po té, Národní úřad víz kontaktuje žadatele a uchazeče s instrukcemi, jak zaplatit dané poplatky. Když žadatelé zaplatí poplatky, NVC si vyžádá dokumenty potřebné k danému vízu. Po té, co úřad rozhodne, že mají veškerou dokumentaci, stanoví žadatelům schůzku na pohovor na americké ambasádě nebo na konzulátu, na kterém žadatelé budou dotazováni na dané imigrační vízum.

Imigrační víza pro manžele, manželky nebo děti cizinců s trvalým pobytem (držitelé Zelené karty)

Cizinci s legálním trvalým pobytem (zelenou kartou), mohou zažádat o zelenou kartu pro určité příbuzné, manžele, manželky, nesezdané děti mladší než 21 let. Držitelé zelených karet mohou žádat za nevlastní děti, kterým bylo méně než 18 roků, v době, když byl legální sňatek uzavřen s jejich biologickým rodičem. Tento imigrační proces se skládá se dvou kroků: první je podání žádosti za daného příbuzného, aby byl příbuzný zařadil do kvalifikující skupiny, a pak ten příbuzný zažádá o změnu statusu pokud je ve Spojených státech. Pokud je příbuzný v zahraničí zažádá o vízum na americké ambasádě. Všichni příbuzní držitelů zelených karet budou mít určitou čekací dobu (díky prodlouženému času určenému každé kategorii příbuzných). Až po té, co se příbuzný(á) dostane na počátek seznamu čekatelů, si může zažádat na změnu statusu v USA, nebo o vízum na americké ambasádě.

Vízum K-3 pro manžele/manželku amerického občana

Pokud americký občan/ka uzavře sňatek s občankou/em jiného státu a chtějí žít společně ve Spojených Státech, tento občan/ka může zažádat o Manželské vízum K-3. Toto vízum umožňuje manželce/ovi žít a pracovat v USA během doby vyřízení její/jeho Zelené karty (ať již přímo v USA, nebo skrze konzulát v místě manželčina/ova posledního bydliště.

K žádosti o schválení víza K-3 je nutné následující: žádost za stranu, která není občanem USA, podává manžel/ka který občanem USA je. Tato žádost se podává na Imigračním úřadu (U.S. Citizenship and Immigration Service--USCIS). Obě strany musí prokázat, že jejich sňatek je opravdový a po právní stránce v pořádku, a že v době, kdy se sňatek uskutečnil, proti němu neexistovaly žádné právní překážky.

Poté, co strany obdrží oznámení o převzetí žádosti (ne její schválení), strana, která je občanem USA, podá druhou žádost na USCIS. Poté, co je tato žádost schválena, strana, která není občanem USA, podá žádost o vízum K-3 na zastupitelství ve svém domovském státě nebo v státě kde se uskutečnil sňatek.

Poté, co obdrží vízum K-3, může tato strana přicestovat do USA a podat žádost o Zelenou kartu, ať již přímo z USA skrze USCIS nebo skrze zastupitelství USA ve svém domovském státě.

Děti strany s vízem K-3 mají možnost obdržet vízum K-4.

Prosíme Vás, abyste nám bez okolků zavolali na číslo +1 (941) 362-7100, ohledně zpracování žádosti a také ohledně doby, jakou můzete očekávat ohledně žádosti a udělení víza.

Máte otázky o Vašich imigračních možnostech?

Podat můj dotaz
Prosíme zavolejte!
+1 (941) 362-7100

Anthony Olson, P.A. - Imigrační právnická kancelář 
2020 Cattlemen Road, Suite 100, Sarasota, FL 34232 Viz mapu 
Telefon: +1 (941) 362-7100 
Webové stránky: http://www.immigrationvisausa.com/ 
© 2017 Obsah těchto stránek je ochráněn autorským právem 

Zásady ochrány osobních údajů | Mapa stránek

Informace na těchto webových stránkách jsou určené pouze k informačním účelům. Nic na těchto stránkách, dokumentech, poznámkách, odpovědich, emailech, nebo v jakékoliv jiné komunikaci, nesmí být považováno za právní radu o jakémkoliv individuálním případu nebo o jakékolv situaci. Informace, které jsou poskytnuty k přečtení na této webové stránce nezavazují ke vztahu s právníkem, a také je nelze považovat za právní radu.

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ČESKY
MAGYAR
中文
EN
DE
ES
FR
CS
HU
ZH