My jsme Vaší imigrační právnickou kanceláří

O násReferenceKontaktujte nás
Zajímavé naše webové stránky? Prosíme sdílejte je!  

Zelená karta

Mezi možnostmi žádání o zelenou kartu na základě zaměstnání některé kategorie umožní zažádat o Zelenou kartu bez zaměstnavatele a některé požádá, že zaměstnavatel zažádá o Zelenou kartu přímo nebo po schválení „pracovního osvědčení“. Níže vidíte další informace ohledně následujících kategorií:


Mezinárodní manažer EB-1C

Cizinci, kteří již vyvíjejí podnikatelskou činnost na území svého státu, mohou založit pobočku k této činnosti v USA, a po roce činnosti této pobočky mohou zažádat o Zelenou kartu EB-1 pro mezinárodní manažery a vedoucí pracovníky. O tento druh Zelené karty lze zažádat rovnež, pokud je žadatel zaměstnán, na manažerské nebo jiné specializované pozici, v mezinárodní společnosti a je vnitro-firemním přesunem umístěn do pobočky v USA.

Aby se žadatel kvalifikoval na Zelenou kartu EB-1 pro mezinárodní manažery a vedoucí pracovníky, musí splnit následující požadavky:

 • Podnikatelská činnost v cizině musí být přidružená ke společnosti v USA. Toho lze dosáhnout spojeným vlastnictvím – jedna ze společností vlastní druhou, jeden vlastník, nebo jednotná skupina vlastníku má kontrolní podíl v obou společnostech. Manažer musí dohlížet na zaměstnance společnosti na několika různých úrovních v USA, nebo zastávat jinou specifickou funkci ve společnosti.
 • Specializovaný pracovník musí mít specializované a výjimečné znalosti které má učit americké zaměstnance
 • Manažer, nebo specializovaný pracovník, musí v minulých třech letech pracovat pro mezinárodní společnost, která je přemístuje do USA více než jeden rok bez přerušení.

Největší výhodou kvalifikace na Zelenou kartu EB-1 je to, že se nepotřebuje tzv. pracovní osvědčení ( labor certification) – které se, jakožto proces prokazující, že žadatel nebude zabírat místo americkému pracovníkovi, vyskytuje v mnoha imigračních kategoriích.


Mimořádné schopnosti EB-1A

Zažádat o Zelenou kartu EB-1 mohou osoby s mimořádnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, vzdělávání, sportu nebo podnikání, kteří mají zájem přicestovat do USA a praktikovat zde svůj obor.

K tomuto druhu Zelených karet není zapotřebí prokazovat žádnou pracovní nabídku z USA, ani není potřeba se prokázat se jako mimořádný pracovník a dokazovat tak, že žadatel nezaujme místo amerického pracovníka.

Aby se žadatel kvalifikoval na Zelenou kartu EB-1 v oblastech vědy, vzdělávání, podnikání nebo sportu, musí prokázat, že ve svém oboru, ať již na státní nebo mezinárodní úrovni, patří do absolutní špičky. 

Žadatel se musí prokázat buďto uznáním svých schopností ve formě významného, mezinárodně uznávaného ocenění, jako například Nobelova cena, nebo přinejmenším třemi z následujících možností:

 • Přijetí národních nebo mezinárodních cen, nebo odcenění v oboru,
 • Členství v sdruženích, jejichž členové dosáhli mimořádných úspěchů v oboru,
 • Články, nebo oznámení z jiných sdělovacích prostředků, týkající se cizince a jeho práce v oboru
 • Účast v grémiu, a/nebo být rozhodčím/soudcem práce druhých,
 • Mimořádné příspěvky v oblasti vědy, vzdělávání nebo podnikatelské činnosti,
 • Autorství akademických článků ve významných publikacích a nebo jiných sdělovacích prostředcích v daném oboru,
 • Zaměstnání v důležité nebo klíčové pozici ve firmách nebo organizacích, které mají vynikající reputaci,
 • Vysoký plat a nebo odměna udělená cizinci za služby, a nebo další podobné důkazy (toto obvykle zahrnuje dopisy odborníků), nebo
 • Další obdobné materiály dokazující žadatelovi mimořádné schopnosti (například referenční dopisy od expertů z oboru).

Mnoho žadatelů se kvalifikovalo na Zelenou kartu EB-1 a to dokonce bez toho, aby dosáhli ve svém oboru akademické hodnosti, mnozí dokonce i bez univerzitního diplomu, nemluvě o mezinárodně uznávaných oceněních. Velmi často postačuje prokázat, že žadatel je uznávanou kapacitou ve svém oboru jen ve svém státě.

Další výhody kvalifikace na Zelenou kartu EB-1: 

Největší výhodou kvalifikace na Zelenou kartu EB-1 je to, že se nepotřebuje pracovní osvědčení (tzv. labor certification) – které se, jakožto proces prokazující, že žadatel nebude zabírat místo americkému pracovníkovi, vyskytuje v mnoha imigračních kategoriích.


Význační Profesoři a Výzkumníci EB-1B

Pro význacné profesory a výzkumníky, kteří za sebou mají alespoň tři roky akademické činnosti, nebo kteří za sebou mají alespoň tři roky vyzkumné činnosti, kategorie žadatelů o Zelenou kartu. 

Žadatel se muže kvalifikovat jako význačný profesor nebo výzkumník, pokud splní následující:

 • Žadatel je uznávaný jako významná kapacita ve svém oboru na mezinárodní úrovni.
 • Žadatel má za sebou alespoň tři roky jako profesor nebo výzkumník ve svém oboru.
 • Žadateli je nabídnuta pozice vyučujícího nebo výzkumníka v rámci univerzity nebo srovnatelná pozice výzkumníka v soukromém ústavu, pokud ústav zaměstnává alespoň tři výzkumníky na plný úvazek a má dokumentované úspěchy ve výzkumu.

K tomu, aby se žadatel prokázal jako mezinárodně uznávaná kapacita, kapacita je zapotřebí splnit a dokumentovat alespoň dvě z následujících možností:

 • Členství v sdruženích, která od svých členů vyžadují mimořádné zásluhy.
 • Publikované materiály, v jakémkoliv jazyce s přiloženým anglickým překladem, v profesních nebo významných obchodních médiích, o žadateli nebo o žadatelově odborné činnosti, publikované třetí osobou. Tato dokumentace musí obsahovat název článku, datum a jméno autora.
 • Činnost v hodnotícím grémiu, nebo samostatná znalecká činnost v oboru.
 • Žadatelovy příspěvky v akademické činnosti, nebo jeho vlastní univerzitní nebo vědecký výzkum.
 • Žadatelovu publikovanou činnost, ve formě odborných knih, nebo článku v mezinárodních odborných žurnálech.

Největší výhodou kvalifikace na Zelenou kartu EB-1 je to, že se nepotřebuje pracovní osvědčení (tzv. labor certification) – které se, jakožto proces prokazující, že žadatel nebude zabírat místo americkému pracovníkovi, vyskytuje v mnoha imigračních kategoriích.


Zvláštní schopnosti EB-2

Žadatelé, kteří nesplňují požadavky podle kritérií na Zelenou kartu EB-1 jako žadatelé s mimořádnými schopnostmi, ale kteří přesto mají zvláštní schopnosti v oblastech vědy, umění nebo podnikání, mají možnost zažádat v kategorii Zelených karet EB-2 pro žadatele s zvláštními schopnostmi v těchto oborech. Žadatelé v této kategorii se však musí prokázat pracovním osvědčením (tzv. „labor certification“). Rovněž, žadatel v této kategorii musí mít zaměstnavatele (t.j., americká obchodní nebo benefiční organizace, nebo vzdělávací ústav), který nabízí imigrantovi pracovní místo a na tom základě podá žádost aby imigrant obdržel Zelenou kartu. Imigrant u zaměstnavatele již pracovat nemusí. Je to totiž účelem tohoto procesu: získat Zelenou kartu pro imigranta, aby mohl pracovat u žádácího zaměstnavatele. 

Poté, co žadatel získá pracovní osvědčení, sponzor za něj vyplní a podá žádost, aby se kvalifikoval na Zelenou kartu EB-2 pro žadatele se zvláštními schopnostmi v oblastech vědy, umění, nebo podnikání.

Aby se žadatel kvalifikoval na tuto Zelenou kartu, musí se prokázat dokumenty alespoň třemi z následujících možností:

 • Oficiální záznam o žadatelově vzdělání ve formě diplomu, certifikátu nebo jiného materiálu dokladující jeho vzdělání z univerzity, střední školy nebo jiného vzdělávacího ústavu.
 • Doporučení dopis, od svého současného nebo bývalého zaměstnavatele, dokazující žadatelovu přinejměnším tříletou praxi v oboru;
 • Licence umožňující žadatelovi praktikovat jeho obor;
 • Doklad o výši platu nebo príjmu, který žadatel získával jako ocenění svých zvláštních schopností;
 • Doklad o členství v profesních organizacích; nebo
 • Ocenění žadatelových schopností nebo příspěvku v oboru, od oborového kolegia nebo vládní či profesní organizace.

V nařízeních, ohledně této kategorie Zelených karet, je rovněž uvedeno, že: „pokud se žadatel nemůže prokázat některými z těchto kritérií, je rovněž možno předložit jiné, srovnatelné doklady.“

Výjimkou mezi žadateli, při žádostech o pracovní osvědčení, jsou žadatelé se zvláštními schopnostmi v oblastech vědy a umění (ne podnikání nebo umení formou veřejného vystupování), kteří mohou splnit výše popsané podmínky.

Další způsob, jak se vyhnout nutnosti pracovní osvědčení je tzv. „Vyjímka na základě státního zájmu“ („National Interest Waiver“), který má svá vlastní, velice specifická kritéria. Další výhody kvalifikace na Zelenou kartu EB-2 v této kategorii: V kategorii Zelených karet EB-2 je mnohem méně náležitostí k vyřízení než u kategorie EB-3.


Výsoce diplomovaní specialisté EB-2

Žadatelé, kteří nesplňují požadavky podle kritérií na Zelenou kartu EB-1 pro žadatele s mimořádnými schopnostmi, ale jsou profesionálové s vyšším vzděláním, mají možnost zažádat v kategorii zelených karet EB-2 pro diplomované specialisty. Žadatelé v této kategorii se však musí prokázat pracovním osvědčením (tzv.„ labor certification“). Rovněž, žadatel v této kategorii musí mít zaměstnavatele (t.j., americká obchodní nebo nevýdělečná organizace, nebo vzdělávací ústav), který nabízí imigrantovi pracovní místo a na tom základě podá žádost aby imigrant obdržel Zelenou kartu. Imigrant u zaměstnavatele již pracovat nemusí. Je to totiž účelem tohoto procesu: získat Zelenou kartu pro imigranta, aby mohl pracovat u žádácího zaměstnavatele.

Aby se žadatel kvalifikoval na tuto Zelenou kartu, musí splnit a dokumentovat následující podmínky:

 • Oficiální záznam o žadatelově vzdělání ve formě diplomu, vysvědčení nebo jiného materiálu prokazující jeho vzdělání z univerzity, nebo jiné vyšší vzdělávací ústavy ekvivalentní k americkému diplomu z vyššího vzdělání; nebo
 • Oficiální záznam o tom, že žadatel obdržel bakalářský diplom podle amerických směrnic, nebo jeho ekvivalent a dopis od žadatelova současného nebo bývalého zaměstnavatele, potvrzující žadatelovu minimálně pětiletou progresivní specializaci v oboru poté, co tento titul obdržel.
 • Pokud žadatelovo zaměření není uvedeno v seznamu mezi profesemi, je nutné předložit dokumentaci (postačuje vysvětlení v zaměstnavatelově doporučujícím dopise), že pro práci v tomto oboru je zapotřebí alespoň bakalářský diplom.
 • Doklad o tom, že pro práci, která je žadateli nabízena, je zapotřebí minimálně bakalářské vzdělání (postačuje detailné vysvětlení v dopise od potenciálního zaměstnavatele, ale je preferována objektivnější dokumentace). Zaměstnavatel musí prokázat, že tento stupeň vyššího vzdělání je pro danou pozici nebo daného zaměstnance nezbytný, nebo, že jisté povinnosti spojené se zaměstnáním jsou mimořádně náročné.
 • Potrvrzené pracovní osvědčení s požadavkem na žadatelův magisterský diplom (diplom magistra). Pokud je praxe v tomto oboru obvyklá, uvádí se minimálně pětiletá postupná praxe v daném oboru.
 • Ocenění žadatelových schopností nebo příspěvku v oboru, od oborového kolegia, nebo vládní či profesní organizace.

Jak je popsáno na naší stránce, v sekci o pracovním osvědčení, výjimkou mezi žadateli pri žádostech o osvědčení, jsou žadatelé se zvláštními schopnostmi v oblastech vědy a umění (ne podnikání nebo umění formou veřejného vystupování), kteří splňují specifické podmínky.

Další způsob, jak se vyhnout nutnosti pracovního osvědčení, je účast v programu „Pro státní zájem“ („National Interest Waiver“), který má svá vlastní velice specifická kritéria.

Další výhodou kvalifikace v této kategorii Zelených karet EB-2 není nedostatek Zelených karet tak jako v kategorii EB-3.


Diplomovaní specialisté a kvalifikovaní pracovníci EB-3

Pro diplomované specialisty a kvalifikované pracovníky je určena kategorie EB-3. Žadatelé v této kategorii se však musí prokázat pracovním osvědčením (tzv. „labor certification“). Rovněž, žadatel v této kategorii musí mít zaměstnavatele (t.j., americká obchodní nebo nevýdělečná organizace, nebo vzdělávací ústav), který nabízí imigrantovi pracovní místo a na tom základě podá žádost aby imigrant obdržel Zelenou kartu. Imigrant u zaměstnavatele již pracovat nemusí. Je to totiž účelem tohoto procesu: získat Zelenou kartu pro imigranta, aby mohl pracovat u žádácího zaměstnavatele.

Poté, co žadatel získá pracovní osvědčení, sponzor za něj vyplní a podá žádost, aby se kvalifikoval na Zelenou kartu EB-3 pro kvalifikované pracovníky.

Sponzor musí uvést a zdokumentovat:

 • že má dostačující příjem k tomu, aby žadateli zaplatil takzvanou „běžnou mzdu“ („prevailing wage“), která je dána průměrnou mzdou v dané oblasti a v daném oboru, podle statistik úřadu práce.

Žadatel musí uvést a dokumentovat:

 • že je dostatečně kvalifikován pro nabízenou pozici. Aby se žadatel kvalifikoval jako „profesionál“ v tomto oboru, je nutné prokázat jeho alespoň bakalářské vzdělání. Aby se žadatel kvalifikoval jako „kvalifikovaný pracovník“, je nutné, aby měl alespoň dvouletou praxi ve stejném nebo příbuzném oboru, případně je požadována praxe i delší, pokud je to v oboru, nebo pro nabízenou pozici, obvyklé.


Pracovní osvědčení

Aby se žadatel kvalifikoval na získání Zelené karty v kategoriích EB-2 nebo EB-3, musí obdržet souhlas s pracovním osvědčením (tzv. „Labor Certification“) v souvislosti s pracovní pozicí, která je mu americkým zaměstnavatelem nabízena.

Pracovní osvědčení je proces, ve kterém žadatel prokazuje, že nezabírá pozici americkému pracovníkovi tím, že přijme nabízenou pozici od sponzorující americké společnosti, nevýdělečné organizace nebo vzdělávacího ústavu. Ve většině možností postačuje inzerovat pozici v místě, kde je nabízena a prokázat, že žádný z možných uchazečů v místě působiště zaměstnavatele, není dostatečně kvalifikován, nebo je již zaměstnán někde jinde. 

V tomto procesu je rovněž třeba prokázat, že přijmutí zahraničního pracovníka nebude sloužit ke snížení mzdy v místě působiště zaměstnavatele. Sponzor musí žadateli nabízet takzvanou „běžnou mzdu“ („prevailing wage“), která je stanovena průměrnou mzdou v dané oblasti a v daném regionu, podle statistik úřadu práce. 

Žádost o pracovní osvědčení se podává na federalním úřadu práce („Department of Labor“). Pokud úřad práce pracovní osvědčení schválí, žadatel může podat žádost na USCIS o druhou nebo třetí kategorii pracovních Zelených karet. 

Za určitých podmínek, se u některých zaměstnání a u některých žadatelů, tato pracovní osvědčení nevyžaduje.

Zaměstnání, která v kategorii EB-3 pracovní osvědčení nevyžadují jsou: 

1. Rehabilitační pracovníci - kteří mají dostatečnou kvalifikaci, aby se mohli podrobit zkoušce pro získání Rehabilitační pracovnícké licence.

2. Zdravotní sestry - které: 
(i) absolvovaly zkoušku komise na hodnocení zdravotních sester ze zahraničí (CGFNS), nebo 
(ii) pokud jsou držiteli neomezené licence zdravotní sestry ve státě, kde o Zelenou kartu žádají.

A my Vám také rádi zodpovíme jakékoli otázky týkající se Zelených karet na základě zaměstnání. Prosíme Vás abyste nám bez váhání zavolali na číslo (941) 421-7220 a nebo nám zašlete email na tony@immigrationvisausa.com.


Odpuštění podmínek v národním zájmu

Americký imigrační úřad (USCIS) může udělit vyjímku (waiver) ohledně toho, že žadatel musí prve obdržet pracovní osvědčení v kategorii Zelené karty EB-2. Imigrační úřad může udělit tuto vyjímku na základě toho, že žadatel prokáže, že je v národním zájmu, aby pracoval ve svém oboru ve Spojených státech. K tomu, aby se žadatatel kvalifikoval k „Odpustění podmínek v národním zájmu“, musí splnit tři části následujícího testu:

Část 1: Obor, ve kterém bude cizinec pracovat, má „značnou podstatnou hodnotu“. Tyto obory zahrnují následující:

 • Zlepšení americké ekonomiky.
 • Zlepšování příjmů a pracovních podmínek pro americké pracovníky.
 • Zlepšování vzdělání a zaškolovacích programů pro americké děti a nízce kvalifikované pracovníky.
 • Zlepšení zdravotnictví.
 • Poskytování levnějšího ubytování pro mladší a starší, chudé americké občany.
 • Zlepšování amerického životního prostředí a zlepšení zpracovávání přírodních zdrojů.
 • A nebo zahrnovat žádost některé ze složek americké vlády.

Část 2: Prospěch z aktivity cizince bude mít národní význam.

Část 3: Cizinec bude sloužit k vyššímu národnímu zájmu, v rozsahu větším, než američtí pracovníci, kteří mají stejnou kvalifikaci.


Kategorie EB-2, Program A, skupina II

Vyjímka od pracovního osvědčení může být obdržena cizinci s mimořádnými schopnostmi v oboru vědy nebo umění (ale ne obchodu nebo sportu), kteří uspokojují podmínky uvedené v Programu A, skupiny II.

K tomu, aby se cizinci kvalifikovali na Program A, skupiny II, musí ukázat že:

 • Obdržel rozsáhlá odcenění a uznání od kolegů z oboru na mezinárodní úrovni
 • Práce, která je vyjímečná v daném oboru a cizinec ji provedl v předchozím roce
 • Důkaz nejméně ze dvou níže uvedených skupin:
  • Mezinárodně uznávané odcenění nebo uznání
  • Členství v mezinárodních klubech, které vyžadují vyjímečné úspěchy, na základě názorů mezinárodních odborníků
  • Články, které byli napsány o cizinci (musí obsahovat jméno článku, autora a také datum, kdy byl článek vydán)
  • Účastnictví v diskuzi, jako člen a nebo jako soudce práce druhých, v daném nebo příbuzném oboru
  • Originální, významné akademické nebo vědecké výzkumné práce
  • Autorství vědeckých nebo akademických článků v časopisech, které mají mezinárodní koloběh
  • Vystavení uměleckých prací na výstavách, které byly ve více jak jedné zemi

Máte otázky o Vašich imigračních možnostech?

Podat můj dotaz
Prosíme zavolejte!
+1 (941) 362-7100

Anthony Olson, P.A. - Imigrační právnická kancelář 
2020 Cattlemen Road, Suite 100, Sarasota, FL 34232 Viz mapu 
Telefon: +1 (941) 362-7100 
Webové stránky: http://www.immigrationvisausa.com/ 
© 2017 Obsah těchto stránek je ochráněn autorským právem 

Zásady ochrány osobních údajů | Mapa stránek

Informace na těchto webových stránkách jsou určené pouze k informačním účelům. Nic na těchto stránkách, dokumentech, poznámkách, odpovědich, emailech, nebo v jakékoliv jiné komunikaci, nesmí být považováno za právní radu o jakémkoliv individuálním případu nebo o jakékolv situaci. Informace, které jsou poskytnuty k přečtení na této webové stránce nezavazují ke vztahu s právníkem, a také je nelze považovat za právní radu.

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ČESKY
MAGYAR
中文
EN
DE
ES
FR
CS
HU
ZH