My jsme Vaší imigrační právnickou kanceláří

O násReferenceKontaktujte nás
Zajímavé naše webové stránky? Prosíme sdílejte je!  

Pracovní víza

Níže uvedené jsou všeobecné informace ohledně nejpopulárnějších pracovních víz. Předem Vás musíme upozornit, že každý případ je jiný a tudíž Vás žádáme, abyste nám bez okolků zavolali. Rádi Vám doporučíme možnosti, které jsou nejvhodnější pro Váš případ.


L-1 Vízum k vnitropodnikovému přesunu

Ke kvalifikaci na L-1 vízum je bezpodmínečně potřeba:

 • Firma, která přesunuje zaměstnance, musí být hlavní firmou, pobočkou, a nebo přidruženým podnikem amerického podniku. Tohle je většinou pod podmíkou toho, že jeden podnik vlastní druhý, jenda osoba má podílnickou většinu v obou podnicích, a nebo dvě osoby mají společně kontrolu nad oběma podniky.
 • L-1 vedoucí musí dohlížet nad různými skupinami pracovníků v americké společnosti, a nebo musí mít velice specifickou funkci v organizaci.
 • L-1 odborník musí mít určité ojedinělé znalosti a nebo pracovní zkušenosti, které bude učit pracovníky americké společnosti.
 • L-1 vedoucí nebo odborník musí splňovat podmínku, že za poslední 3 roky pracoval aspoň jeden rok bez přerušení pro zahraniční podnik, který jej hodlá přeložit do Spojených států.
 • K tomu, aby mohl vedoucí prodloužit vízum L-1, musí mít pod sebou několik zaměstanců v různých pracovních pozicích.

Doporučení naší právní kanceláře:

Pokud byl žadatel méně aktivní v minulém roce, dostane vízum L-1 pouze na dobu jednoho roku. Protože, vedoucí s vízem L-1 musí dohlížet na několik zaměstanců v různých pracovních pozicích v době, kdy si žádá a obnovení víza, Anthony Olson, P.A. vřele doporučuje, aby americká firma byla založena a začala provozovat (nebo už provozovala za pomoci amerických pracovních sil) v době, kdy se žádá o vystavení prvního víza.

Poznámka: Existuje také specifická kategorie víz pro vedoucí s vízem L-1, která se jmenuje EB-1 mezinárodní vedoucí. Vedoucí pracovník, který se vysoce kvalifikuje na vízum L-1, má také možnost se kvalifikovat na Zelenou kartu pro mezinárodní vedoucí pracovníky.

Manžel/ka vedoucího a nebo odborníka s vízem L-1 může obdržet pracovní povolení a pracovat pro jakéhokoli zaměstnavatele v kterémkoli oboru.


H-1B - vízum pro pracovníky s odborným zaměřením

H-1B vízum je popularním programem sponzorovaným americkými společnostmi, které si přejí zaměstávat zahraniční odborníky. Ale, momentálně je množství těchto víz omezeno na 65 tisíc během fiskálního roku, díky snaze, aby byl dostatek příležitostí pro americké pracovníky.

Základní požadavky na vízum H-1B:

 • Americký zaměstnavatel musí nabídnout pozici, která vyžaduje vzdělání na bakalářské úrovni a nebo množství pracovních zkušeností, které se rovnají tomuto vzdělaní v daném oboru. 3 roky pracovních zkušeností se rovnají 1 roku vysokoškolského vzdělání.
 • Americký zaměstnavatel také musí nabídnout běžnou mzdu. Za běžnou mzdu, se považuje mzda která se normálně platí pracovníkům v dané pozici, v oblasti, kde se daná pracovní příležitost nachází.
 • Zahraniční pracovník musí mít dostatečné vzdělání, nebo kombinaci vzdělání a pracovních zkušeností v daném oboru, aby se mohl kvalifikovat na danou pracovní pozici.
 • Vízum H-1B je většinou uděleno na dobu 3 let a je možné ho prodloužit na další 3 roky. 6 let je ovšem maximlní doba povolená na vízum H-1B, bez jednoročního pobytu v domovské zemi pracovníka.

Další informace týkající se víza H-1B:

 • Existuje také 20.000 H-1B víz, které převyšují původních 65.000, a jsou určené pro ty, kteří dokončí vyšší vysokoškolské studium ve Spojených státech.
 • Z původních 65.000, je 5.400 víz určeno pro občany Singapuru a 1.400 je určeno pro občany Chile
 • Víza H-1B, která nespadají pod výše uvedených 65.000 jsou: pokud je zaměstnavatelem univerzita (státní nebo soukromá-nevýdělečná), pobočka nevýdělečné společnosti, nevýdělečná výzkumná společnost, nebo vládní výzkumná organizace.
 • Prodloužení víza H-1B na dobu delší než 6 let je možné, pokud je držitel tohoto víza v procesu kvalifikace na pracovní osvědčení na úřadu práce, která trvá déle než 1 rok (v tomto případě má žadatel nárok na prodloužení na dobu1 roku). Tato kvalifikace spadá pod proces nabytí trvalého pobytu ve Spojených státech.

Poznámka: Držitel víza H-1B může požádat o povolení k trvalému pobytu bez jakýchkoli obav, že bude mít problémy s prodloužením víza, když svou žádostí prokáže úmysl, že chce trvale žít ve Spojených státech.


O-1 Vízum Mimořádné schopnnosti

Vízum O-1 je uděleno cizincům s mimořádnými schopnostni v oboru vědy, umění, vzdělání, obchodní činnosti, nebo sportu, kteří si přejí se přestěhovat do USA a pracovat v jejich oboru. Americký podnik, který nabízí cizinci práci, nebo agentura, která reprezentuje cizince, musí podat žádost o vízum O-1 v zastoupení cizince.

Ke kvalifikaci na vízum O-1 v oboru vědy, vzdělání, obchodní činnosti, umění, nebo sportu, je nutno prokázat, že cizinec je v menšině, která je navrcholu jejich oboru, buď na národní nebo mezinárodní úrovni. Cizinec musí předložit důkaz, že obdržel velké mezinárodní odcenění a nebo nejméně tři z níže uvedených:

 • Přijetí národních nebo mezinárodních cen, nebo odcenění v oboru,
 • Členství ve sdruženích, jejichž členové dosáhli mimořádných úspěchů v oboru,
 • Články, nebo oznámení z jiných sdělovacích prostředků, týkající se cizince a jeho práce v oboru,
 • Účast v diskusi, a nebo být rozhodčím/soudcem práce druhých,
 • Vědecké, akademické, a nebo ochodní úspěchy, které mají významnou hodnotu ve svém oboru,
 • Autorství akademických článků ve významných publikacích a nebo jiných sdělovacích prostředcích v daném oboru,
 • Zaměstnání v důležité nebo klíčové pozici ve firmách nebo organizacích, které mají vynikající reputaci,
 • Vysoký plat a nebo odměna udělená žadateli za služby, a nebo další podobné důkazy (toto obvykle zahrnuje dopisy odborníků).

Na základě našich zkušeností, můžeme říct, že čím větší konkurence v daném oboru, tím těžší je žadatele kvalifikovat na vízum O-1. Například, je daleko těžší kvalifikovat významného počítačového odborníka, než vynikajícího včelaře a nebo známého spisovatele děckých knížek.

Poznámka: Kvalifikační podmínky na vízum O-1 v oboru umění je o něco jednodušší. Umělci musí prokázat, že jejich práce dosáhla „osobitosti“. Osobitost je definována jako dosažení vysoké ůrovně dovednosti a uznání v oboru, a také musí být uznáván za významného, prvotřídního a dobře známého v oboru umění.


P-1 Vízum pro vyjímečné sportovce a umělce

P-1 vízum je určeno pro sportovce, kteří hrají za sebe, nebo za určitý tým, na mezinárodně uznávané úrovni, nebo také pro umělce, kteří vystupují se skupinou, která nabyla mezinárodního uznání.

Důkaz mezinárodního uznání může být prokázan smlouvou s větším americkým týmem, a nebo smlouvou, která prokazuje mezinárodní uznání v individuálním sportu. Doklady musí obsahovat dvě z níže uvedených:

 • Hra v jedné z hlavních amerických lig, nebo divizí v průběhu minulé sezóny
 • Hraní v jedné z mezinárodních her, nebo soutěží s národním týmem
 • Hraní za jeden z amerických univerzitních týmů
 • Prohlášení jednoho z představitelů z dané sprotovní ligy, a nebo prohlášení jedné z vedoucích osob daného sportu, poukazující na to, jak je daný sportovec a nebo tým významný na mezinárodní úrovni
 • Prohlášení sportovního komentátora, novináře a nebo známého znalce v daném sportu, které prokazuje, jak je sportovec nebo tým známý na mezinárodní úrovni
 • Mezinárodní hodnocení (umístění) jedince nebo týmu
 • Významné pocty nebo odcenění uděleny jedinci nebo týmu

Zábavní skupina musí prokázat, že dosáhla mezinárodního uznání během určité doby předtím, než bude mít nárok se kvalifikovat na vízum P-1.


J-1 Vízum (Mezinárodní výměna)

Vízum J-1 je určeno pro cizince, kteří si přejí přijet do Spojených států a být součástí programů, které zahrnují vzdělání, pracovní zaučení, a seznámení se s místní kultůrou. Toto vízum zahrnuje více než tisíc různých programů v rozmanitých oborech, a žadatelé z různých úrovní vzdělání mají možnost se kvalifikovat na toto vízum.

Před tím, než si může člověk zažádat o vízum J-1, on nebo ona si musí zažádat a také musí být přijat(a) do jednoho ze spozorských programů, které jsou autorizovány americkým ministerstvem zahraničí (Department of State). Následující je seznam 13 kategorií, ve kterých existují různé možnosti. Tento seznam také obsahuje časové omezení, které je vyhrazeno v každé kategorii víza J-1.

 1. Univerzitní profesoři a vědci (3 měsíce)
 2. Krátkodobí akademičtí pracovnící (6 měsíců)
 3. Učni (s určitým zaměřením nebo bez zaměření) and letečtí praktikanti (18 měsíců až 2 roky)
 4. Vysokoškolští studenti, po dobu potřebnou k jejich vzdělaní, nebo pokud není cílem diplom, tak po dobu dvou let. (Studenti, kteří si chtějí udělat doktorát mohou také splnit 18-ti měsíční praxi, po té co dostanou diplom, pokud držitel dostane doktorát, může se účastnit 36-ti měsíčního zaškolení)
 5. Učitelé na základních a středních školách (3 roky)
 6. Studenti na středních školách (1 rok)
 7. Specialisté v oboru hromadných sdělovacích prostředků, vedoucí kroužků týkajících se životního prostředí, mezinárodní výměna studentů, pracovníci na výstavách v muzeích, pracovníci v oboru pracovního práva, pracovníci veřejné správy, a knihovníci (1 rok)
 8. Cizozemští doktoří (7 let) Mezinárodní návštěvníci (1 rok)
 9. Vládní zaměstanci (18 měsíců)
 10. Vedoucí v táborech (4 měsíce)
 11. Au-pair (1 rok)
 12. Letní studentský pracovní program (4 měsíce)

Největší kategorií víza J-1 je kategorie k zaučení:

Tato kategorie má 10 podkategorií:

 1. Umění a kultura

 2. Informační sdělovací prostředky

 3. Školství, sociální vědy, knihovnictví, poradenství, sociálních služeb

 4. Obory ve zdravotnictví

 5. Vedení, obchod, obchodní styky, finance

 6. Letectvo

 7. Různé vědy, strojírenství, architektura, matematika, různé obory v průmyslu

 8. Stavitelství a budování

 9. Zemědělství, lesnictví, a rybářství

 10. Veřejná správa a právo

Poznámka: Každý program je vytvořen na základě požadavků v daném oboru, ať už je to zaučení ve specifickém oboru, univerzitní diplom, a nebo pracovní zkušenosti, pokud se jedná o obor, který nemá určité zaměření.

V některých kategoriích víza J-1, jako například v případě vysokoškolských studentů, student prvě musí dokončit studium a dostat diplom a až po té obdrží pracovní povolení v daném oboru.

Manželé nebo manželky držitelů (a také děti pod 21 let, které nejsou soběstatečné) víza J-1 mohou obdržet vízum J-2. Lidé s vízem J-2 mohou obdržet pracovní povolení. Během pobytu, držitelé víza J-2 také mohou chodit do státních škol a nebo na univerzity.

Někteří držitelé víza J-1 mohou spadnout pod podmínku dvouročního domácího pobytu. Držitel víza J-1 spadá pod tuto podmínku pokud nastane jedna z následujících situací:

 • Program držitele víza J-1 byl sponzorován vládou Spojených států, nebo vládou držitelovy domovské země
 • V zemi držitele je nedostatek pracovních sil v oboru, ve kterém je držitel odborníkem, rozhodnutí o nedostatku je založeno na základě informací amerického ministerstva zahraničí
 • Držitel víza J-1 přijel do USA za účelem nabytí zkušeností nebo vzdělání v oboru medicíny, po té co dokončil vysokou školu

Držitelé víz J-1 mohou obdržet vyjímku, ale musí prokázat, že se vystavují abnormálnímu strádání tím, že budou nuceni se vrátit do své domovské země. Lékaři v této kategorii, také mohou dostat vyjímku, pokud pracují 3-4 roky v oblasti USA, kde není dostatečné množství zdravotnických zaměstanců.

Pokud si přejete najít autorizovaný program ve Vašem oboru, můžete najít kompletní seznam na internetové stránce amerického ministerstva zahraničí (Department of State). Tuto stránku můžete najít na: http://j1visa.state.gov/programs

Máte otázky o Vašich imigračních možnostech?

Podat můj dotaz
Prosíme zavolejte!
+1 (941) 362-7100

Anthony Olson, P.A. - Imigrační právnická kancelář 
2020 Cattlemen Road, Suite 100, Sarasota, FL 34232 Viz mapu 
Telefon: +1 (941) 362-7100 
Webové stránky: http://www.immigrationvisausa.com/ 
© 2017 Obsah těchto stránek je ochráněn autorským právem 

Zásady ochrány osobních údajů | Mapa stránek

Informace na těchto webových stránkách jsou určené pouze k informačním účelům. Nic na těchto stránkách, dokumentech, poznámkách, odpovědich, emailech, nebo v jakékoliv jiné komunikaci, nesmí být považováno za právní radu o jakémkoliv individuálním případu nebo o jakékolv situaci. Informace, které jsou poskytnuty k přečtení na této webové stránce nezavazují ke vztahu s právníkem, a také je nelze považovat za právní radu.

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ČESKY
MAGYAR
中文
EN
DE
ES
FR
CS
HU
ZH